راهکارهای صرفه جویی انرژی در ایران

راهکارهای صرفه جویی انرژی در ایران

راهکارهای صرفه جویی انرژی در ایران

 کولرهای گازی بخصوص نوع اسپلیت (دوتکه) که چندسالی است در ایران و دنیا رایج شده اند، ویژگی ها و قابلیتهای زیادی داشته که به برخی ازآنها در زیر اشاره می کنیم :

 انواع اسپلیت ها :

  1. دیواری
  2. ایستاده
  3. سقفی زمینی (زیرسقفی)
  4. کانالی (داکتی)
  5. کاستی

* اسپلیت دیواری بیشترین فروش و کارایی را دارد و معمولاً در محیط های مسکونی و اداری کوچک استفاده شده عمدتاً از ظرفیت ۷۰۰۰ الی ۳۶۰۰۰ بی تی یو برساعت تولید شده در نوع سرمایشی یا سرمایشی گرمایشی.